Personlig bæredygtighed som et konstant fokuspunkt i horisonten

Jeg bruger både min hjerne, mit hjerte og min åndelige kapital som GPS i mine arbejdsopgaver og i hverdagslivet. Personlig bæredygtighed handler om at være leder i sit eget liv, og min grundholdning er, at vi selv producerer vores liv, og vi har hver især et livsformål med at leve ud fra vores personlige unikhed og med det opdage mening og passion. Vi er alle ledere i vores liv!

Jeg tror på, at vi alle har en vilje til mening, til at se vores liv i en meningsfuld sammenhæng, og denne mening kan ikke gives udefra. Den må opdages indefra, og det gør sig gældende, uanset om man er enkelt individ, der drømmer om større ejerskab over sit liv eller om man er leder i en virksomhed og ønsker større klarhed på, hvilken retning virksomheden skal tage. Ansvar og retning kommer indefra.

Indimellem mister vi orienteringen, og det gælder både den enkelte og en virksomhed som en fælles organisme. At miste orienteringen kan ske på grund af forskellige forandringer, og der kan bevidst og ubevidst opstå frygt og angst, eller nogen gange går man bare rundt og har følelsen af, at der mangler noget og bliver måske trist og frustreret. Så er der ikke andet for end at gå i gang med at få indstillet den indre GPS, så kursen igen føles rigtig. Hvert sekund har vi alle evnen til at vælge en anden vej, fordi alle veje starter med dit sinds tanker.

Du er nødt til at beslutte dig for, at være 100 procent naturlig oprigtig på alle dine livområder, og hver dag skal du undersøge dine intentioner bag alle dine handlinger. Det er et on-going arbejde, hvorfor personlig bæredygtighed ikke er et mål, men et konstant fokuseringspunkt i horisonten!