Evnen til at finde mening er nøglen til modstandskraft og engagement

”Organisationer, der satser højt på mening, er mere succesfulde end organisationer, der udelukkende er afhængige af hierarki og økonomiske incitamenter til at drive præstationer”. (AOK Fehlzeiten-Report, 2018)

Ovenstående citat er fra den årlige tyske forskningsrapport, hvor sygefravær på arbejdspladsen blandt befolkningen undersøges.

Center for Meaning - mening er nøglen til modstandkraft

I 2018 var temaet for undersøgelsen ”mening”. Undersøgelsesspørgsmålet var, hvordan de ansattes oplevelse af mening i livet og i jobbet påvirker sundhed på arbejdspladsen, herunder effekten af sygefravær.

Resultatet fra rapporten var, at evnen til at finde mening som en ledelses- og livsstil giver ledere og ansatte:

 • Færre sygedage
 • Mindre mentalt stress
 • Modvirker frustration, tvivl og indre tomhed
 • Bedre fysisk og mental sundhed
 • Større arbejdsglæde
 • Stærkere modstandskraft i kriser
 • Større engagement både i jobbet og i livet
 • Mere stolthed og loyalitet
 • En attraktiv arbejdsplads

Evnen til at finde mening reducerer sygefravær og smerter

Den tyske forskningsrapport konkluderer, at der er en sammenhæng mellem oplevelsen af mening og ansattes helbredsmæssige tilstand.

Når ansatte oplever en overensstemmelse mellem mening i livet og mening i jobbet, så er sygefraværet reduceret med mere end 50 %.

 • 9,4 dages sygefravær pr. ansat pr. år ved overensstemmelse mellem oplevelsen af mening i livet både privat og i jobbet
 • 19,6 dage sygefravær pr. ansat pr. år ved manglende overensstemmelse af oplevelsen af mening i livet privat og i jobbet

Det vil sige over en fordobling af sygefraværet når der ikke er en oplevelse af overensstemmelse mellem mening i livet og mening i jobbet.

Omvendt viser rapportens resultater et markant lavere sygefravær og en signifikant højere grad af engagement når der er overensstemmelse mellem oplevelse af mening i livet og mening i jobbet.

Resultaterne i rapporten viser desuden, at dette forhold også er tydeligt i jobrelaterede fysiske og psykiske klager. Hvis medarbejderne føler, at deres arbejde er meningsfuldt, nævnes klager som rygsmerter og ledsmerter og udmattelse meget sjældnere, end hvis dette ikke var tilfældet.

I gennemsnit rapporterede 38,1 procent af respondenterne tilbage med ryg og led smerter, 35,9 procent rapporterede om udmattelse.

 • Men hvis medarbejderne fandt deres arbejde meningsfuldt, var alle klager mindre hyppige (ryg og led smerter: 34 procent, udmattelse: 33,2 procent).
 • Hvis der omvendt ikke var en oplevelse af mening i arbejdet, rapporterede 54,1 procent om ryg og ledsmerter og 56,5 procent om udmattelse.

Meningsfulde virksomheder er sunde virksomheder

Oplevelsen af et meningsfuldt liv påvirker medarbejderes sundhed på arbejdspladsen. Tidligere rapporter med fokus på betydningen af meningsoplevelsen og dens effekt på arbejdet har vist lignende resultater.

I 2003/2004 lavede konsulenthuset ved Roffey Park undersøgelsen ”In Search of Meaning at Work” og i 2006 udgav HR foreningen PENNA ”Meaning at work research report”. Begge rapporter pegede på, at virksomheder, der bruger ressourcer til at skabe mening på arbejdspladsen, kan forvente større:

 • Motivation
 • Loyalitet
 • Stolthed
 • Produktivitet

Der er tydeligvis gevinster at hente for både arbejdstager og arbejdsgiver ved at sætte fokus på mening som en ledelses- og livsstil, hvor den overordnede overskrift er: ”Et markant højere engagement”.

Rapporterne slår desuden fast at:

 • Virksomhedens sociale legitimitet påvirkes særligt af ledernes evne til at anerkende medarbejdernes følelse af formål og mening
 • Det er af stor betydning, at ledere kan hjælpe deres medarbejdere til at opleve deres arbejde som meningsfulde aktiviteter

Hvis vi tager resultaterne fra rapporterne og sætter dem ind i en pyramide, er engagement og loyalitet stigende i takt med at mening, værdier og formål står øverst på dagsordenen. Pyramiden kan også vendes rundt og illustrerer dermed, hvor meget mening, værdier og formål skal fylde for at hæve engagement og loyalitet.

Center for Meaning - Anja Elfrida Hald

Kilde: Anja Elfrida Hald, Ph.D.

“It is not freedom from conditions, but it is freedom to take a stand toward the conditions.” (Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning)

   Facebook                  Linkedin                 Mail