Konceptet

Evenen til at finde mening i livet og i jobbet giver sundhed og vækst

”Organisationer, der satser højt på mening er mere succesfulde end organisationer, der udelukkende er afhængige af hierarki og økonomiske incitamenter til at drive præstationer”. (AOK Fehlzeiten-Report:1, 2018)

Ovenstående citat er fra den årlige tyske forskningsrapport om sygefravær på arbejdspladserne. I 2018 var temaet for undersøgelsen ”mening”. 

Undersøgelsesspørgsmålet var, hvordan de ansattes oplevelse af mening i livet og i jobbet påvirker sundhed på arbejdspladsen, herunder effekten af sygefravær. Rapporten viste bl.a. følgende resultat: 

  • 9,4 dages sygefravær ved overensstemmelse mellem oplevelsen af mening i livet både privat og i jobbet 
  • 19,6 dage sygefravær ved manglende overensstemmelse af oplevelsen af mening i livet privat og i jobbet

Det vil sige over en fordobling af sygefraværet når der ikke er en oplevelse af overensstemmelse mellem mening i livet og mening i jobbet. 

Omvendt viser rapportens resultater et markant lavere sygefravær og en signifikant højere grad af engagement når der er overensstemmelse mellem oplevelse af mening i livet og mening i jobbet. 

Resultaterne i rapporten viser desuden, at dette forhold også er tydeligt i jobrelaterede fysiske og psykiske klager. Hvis medarbejderne føler, at deres arbejde er meningsfuldt, nævnes klager som rygsmerter og ledsmerter og udmattelse meget sjældnere, end hvis dette ikke var tilfældet.

I gennemsnit rapporterede 38,1 procent af respondenterne tilbage med ryg og led smerter, 35,9 procent rapporterede om udmattelse. Men hvis medarbejderne fandt deres arbejde meningsfuldt, var alle klager mindre hyppige (ryg og led smerter: 34 procent, udmattelse: 33,2 procent). Hvis der omvendt ikke var en oplevelse af mening i arbejdet rapporterede 54,1 procent om ryg og ledsmerter og 56,5 procent om udmattelse. 

Mening som vækstaccelerator 

Evnen til at skabe, udvikle og operationalisere mening er den ny tids forståelse og videnskab i ledelse. 

Lederes bevidsthed om at skabe velstand skal udvides til at omfatte mening. Ledere, der gør dette, kan positivt påvirke dem, de arbejder med. De bliver bedre rollemodeller i forhold til en mere bæredygtig adfærd, hvilket resulterer i en meningsorienteret arbejdskultur, der i sidste ende er mere funktionel, omstillingsparat og bæredygtig. 

Mening afspejler, hvad en person eller en virksomhed eksisterer for, tror på, stræber efter og tager ansvar for. Det drejer sig om, hvordan du som leder opnår vækst både strategisk, økonomisk og socialt ved at inspirere folks dybeste meninger, værdier og formål og lave et match mellem oplevelse af mening i livet og mening i jobbet.