Kurser og foredrag

At finde mening i livet og i jobbet

Jeg har i Danmark etableret Center for Meaning og jeg er medstifter af den internationale non-profit organisation www.meaning-at-work.com. Jeg arbejder med meningskonceptet på følgende områder: 

  • Mening på arbejdspladsen: Meningscentrerede ledelse er evnen til at finde mening i enhver situation og anvende den til ansvarlige handlinger både på det strategiske, taktisk og operationelle niveau. Meningsfulde virksomheder er sunde virksomheder, som skaber en meningsorienterede arbejdskultur.
  • Mening i livet: Hverdagslivet, som vi alle går igennem med ups and downs – at håndtere stress, frustration og kriser – at komme igennem dem og finde mening i dem og opdage ny retning.
  • Mening i sundhed: Hvordan man kan finde mening når man er eller bliver ramt af sygdom, herunder også uhelbredelig sygdom og at se døden i øjnene. 
  • Mening i uddannelse: Hvordan meningskonceptet kan anvendes både i en pædagogisk kontekst, og hvordan det kan være understøttende til at opnå større motivation og gennemførelse.