Lever du et liv med mening?

”Det handler ikke om, hvad livet kan tilbyde os, men om hvad vi kan tilbyde livet”, Viktor E. Frankl

Center for Maning - find mening i livet

Hvordan ville vores verden se ud, hvis alle mennesker havde den forståelse, at livet ikke skal opfylde vores håb, men i stedet er det livet, som beder os om at reagere på de udfordringer, det giver for at udvikle vores åndelige muskler eller indre styrke, for derved at kunne leve et liv på vores højest mulige niveau? At det er ved at give livet et ansvarligt svar, at meningen med livet opdages?

Livet har mening under alle omstændigheder, også når skæbnen rammer hårdt

Den østrigske professor i neurologi og psykiatri, Viktor Emil Frankl (1905- 1997), har i sine mange værker skrevet netop om meningen med livet, og at menneskets egentlige indre drivkraft er en søgen efter en mening med livet. Den første bog, som han udgav “Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager” (da. “Psykologi og eksistens”) (eng. ”Man’s Search for Meaning”) fra 1946 er solgt i 10 millioner eksemplarer og oversat til 24 sprog. I bogen fortæller Frankl om sin overlevelse fra fire tyske koncentrationslejre under 2. Verdenskrig, og han understreger, at livet har mening under alle omstændigheder, også når skæbnen rammer hårdt.

Center for Meaning - Viktor Frankl - Find mening i livet

Viktor Frankl udviklede allerede i sin ungdom, hvad der benævnes den tredje Wienerskole inden for psykoterapi, og han døbte sit koncept for ”eksistentiel analyse og logoterapi”. ”Logos” er græsk og betyder ”mening”, men det har en meget bredere betydning i logoterapi. ”Logos” står her for menneskets menneskelighed, meningen med det at være menneske og mod menneskets søgen efter mening.

Konceptet er både filosofi, teori og metode. Det kan anvendes på mange områder, både inden for sundhed/sygdom, sorg/kriser, arbejde/ledelse og uddannelse og ikke mindst i hverdagslivet med de bump og udfordringer, som melder sig i alle menneskers liv.

Når du har fundet alt det, som er rigtigt ved dig, finder du mening og dit vækstpotentiale

På mange måder er logoterapi et vildledende udtryk, fordi logos er let misforstået, og terapi indebærer helbredelse af sygdom, som kun er en del af logoterapiens funktion. Det er meget mere en analyse af, hvad vores eksistens handler om, og hvordan vi kan leve på vores højest mulige niveau og derved forbedre vores vækstpotentiale.

Det er meget mere en metode til at opretholde helbred gennem et verdensbillede, der understreger, hvad der er rigtigt ved os, snarere end hvad der er forkert; det understreger vores menneskehed, vores vækstpotentiale.

Hvis man stillede spørgsmålet ”Hvad er meningen med livet?” til Viktor Frankl, ville han sige, at det svar findes ikke! Vores eksistens opfindes ikke af os selv, den opdages snarere af os selv. Det, det kommer an på, er derfor ikke livets mening i al almindelighed, snarere den specielle mening med et menneskes liv i et givet øjeblik. Mening varierer fra menneske til menneske, fra dag til dag og fra time til time.

Når du rækker ud efter nogen eller noget, som er større end dig selv, møder du meningen

Ud fra et logoteoretiske perspektiv er det altid muligt at finde mening med sit liv. Omdrejningspunktet er, at når du rækker ud efter nogen eller noget, som er større end dig selv, så møder du meningen.

Center for Meaning - find mening i livet

Frankl var bekymret for, at meget af det han så i samfundet omkring ham, var en mangel på mening og en følelse af indre tomhed. På trods af udviklingen af teknologi og en langt mere behagelig livsstil end mange af vores forældre og mere fjerne forfædre havde, mangler der noget. Frankl betegnede dette “Det eksistentielle vakuum”, som blandt andet viser sig som en følelse af kedsomhed, tomhed og meningsløshed – det Frankl så dengang gør sig stadig gældende!

Meget af vores indre lidelse er unødvendig og forårsaget af vores egne forventninger. Vi forventer, at livet skal opfylde vores håb, og selvrealisering, og lykke er blevet til mål i sig selv. Men jo mere fokus der sættes på dette, jo mere kan du være sikker på ikke at opnå det.

Gennem lidelse manifesterer vi vores værdier, det er vores forpligtelse som mennesker

I logoterapien kan den menneskelige eksistens aldrig blive fuldstændig værdiløs, menneskets liv beholder sin mening, så længe det trækker vejret. Så længe du som menneske er ved bevidsthed, bærer du ansvar for værdier, og har mulighed for at indfri værdier og derved leve et meningsfyldt liv. Din forpligtelse til at virkeliggøre værdier slipper du ikke, før du stopper med at trække vejret.

Vi kan ikke passere gennem livet uden lidelse og forandring. Livet tvinger os konstant til at træffe valg, revurdere vores værdier og til at forandre. Gennem lidelse manifesterer vi vores værdier, det er vores forpligtelse som mennesker.

Viktor Frankl påpegede, at vi er kaldet til at leve med ægthed eller integritet for at opfylde vores skæbne, vores unikke mening, og livet giver mulighed for at finde mening i enhver situation. Opgaven med at afdække dem er vores.

FÅ DE 8 HEMMELIGHEDER OM METODEN TIL 0 KR. & BLIV TILMELDT NYHEDSBREVET

 Facebook                  Linkedin                 Mail