Mening skal findes både i jobbet og i livet

Den nyeste forskningsrapport fra Tyskland (AOK Fehlzeiten-Report, 2018) har undersøgt, hvordan de ansattes oplevelse af mening i livet og i jobbet påvirker sundhed på arbejdspladsen, herunder effekten af sygefravær.

Center for Meaning - mening skal findes både i jobbet og i livet

Rapporten konkluderer, at der er en klar sammenhæng mellem oplevelsen af mening og ansattes helbredsmæssige tilstand. Når ansatte oplever en overensstemmelse mellem mening i livet og mening i jobbet, så er sygefraværet fx reduceret med mere end 50 %.

En afgørende pointe er, at der er tale om overensstemmelse mellem oplevelsen af mening i livet og mening i jobbet.

Hvorfor ikke blot tale om mening på i jobbet og på arbejdspladsen?

Fordi hvis identiteten primært ligger i arbejdet er der en risiko for, hvad der kan kaldes en overidentifikation, som kun er med til at forøge risikoen for mental stress.

Det betyder med andre ord, at hvis jobbet er forbundet med den primære følelse af mening i livet, og mening dermed kun kan findes i arbejdet, så øges risikoen for mental stress, fordi udsynet til at finde mening i andre områder af livet er blevet forsnævret.

Følelsen af meningsløshed og den stress og udbrændthed det forårsager øger risikoen for mange af de sygdomme, vi kender i den vestlige verden i dag. Det er sygdomme som depressioner, angst, kroniske sygdomme, alkoholisme og andre former for afhængighed. Selvmord er også forbundet med stress og følelsen af meningsløshed.

Stress og udbrændthed er svære lidelser, som kan føre til sygdom og for tidlig død. Det betyder store økonomiske omkostninger både for samfundet som helhed og for den enkelte virksomhed, fordi kreativitet og produktivitet bliver reduceret og forringet.

En meningsfuld virksomhed har derfor forståelse for, at det handler om at skabe overensstemmelse mellem oplevelsen af mening både i livet og i jobbet.

Det handler således om at understøtte medarbejdernes følelse af mening både i livet og i jobbet. Arbejdsgivere og ledere, der kan låse op for hemmeligheden bag, hvad der giver mening på arbejdspladsen og hvordan mening skabes, kan forvente mange fordele.

Center for Meaning - find mening både i jobbet og i livet

   Facebook                  Linkedin                 Mail