Mening som vækstaccelerator er et nyt paradigme

Evnen til at skabe, udvikle og operationalisere mening som et ledelsesredskab er den ny tids forståelse og videnskab i ledelse. Lederes bevidsthed om at skabe velstand skal udvides til at omfatte mening som en ny intelligens.

Center for Meaning - Meaning Based Leadership

Ledere der kan udvikle mening som intelligens og kapital, kan positivt påvirke dem, de arbejder med. Som forskningsresultaterne fra den nyeste tyske rapport (AOK Fehlzeiten-Report, 2018) allerede har vist udvikler de:

  • Bedre rollemodeller
  • Mere bæredygtig adfærd
  • Mere funktionalitet
  • Større omstillingsparathed

Hvis evnen til at finde mening ikke er udviklet eller ikke er i centrum føler den enkelte sig jaget, er nødt til at præstere for præstationens egen skyld, og har mistet forbindelsen til de ting i livet, der udgør en dyb motivation eller bevæggrund.

Evnen til at finde mening afspejler, hvad en person eller en virksomhed eksisterer for, tror på, stræber efter og tager ansvar for.

Center for Meaning - Meaning Based Leadership

Det drejer sig om, hvordan du som leder opnår vækst både strategisk, økonomisk og socialt ved at inspirere folks dybeste meninger, værdier og formål og lave et match mellem oplevelse af mening i livet og mening i jobbet.

Alt for ofte vurderes værdien af en virksomhed på, hvor mange penge den tjener. Denne stræben efter økonomiske gevinster kan føre til kortsigtet tænkning. Det er korrekt, at enhver form for virksomhed kræver en form for økonomisk kapital, hvis den skal lykkes på kort sigt. Men for at lederskab kan inspirere langsigtet og bæredygtigt, skal den også forfølge mening som kapital.

  • Mennesket: Hvad er meningen med mit liv?

  • Virksomheden: Hvad er meningen med vores virksomhed?

Mening som kapital og vækstaccelerator er et nyt paradigme, der kræver, at vi radikalt ændrer vores tankegang om ledelsesfilosofisk grundlag og praksis.

For mange virksomheder er det at tjene penge øverst på dagsordenen, hvormed definitionen af arbejde ofte bliver jagten på penge. Men vi mennesker er grundlæggende åndelige væsner, som er på en livslang søgen efter mening i livet. Dette giver et mismatch mellem virksomhedernes agenda, og hvad vi inderst inde egentlig er optaget af.

Når mening som kapital og intelligens ikke er en del af en virksomheds mindset, svarer det til, at den kun anvender noget af den samlede hjernekapacitet eller intelligens-reserve.

At forstå og anvende mening som intelligens til at skabe kapital giver en langsigtede bæredygtighed både på individ- og organisationsniveau.

   Facebook                  Linkedin                 Mail