Meningskonceptet forebygger

Meningskonceptet kan hjælpe mennesker med at komme ud af frustration, tvivl og depression. Konceptet giver redskaber til at finde mening med livet, selv når livet byder på lidelser og kriser, hvilke er uundgåeligt.

Viktor Emil Frankl (1905 – 1997) var østrigsk professor i neurologi og psykiatri, samt overlever fra fire koncentrationslejre under 2. verdenskrig.

På baggrund af omfattende og detaljerede antropologiske forskningsstudier udviklede han det originale meningskoncept, der hedder ”Eksistentiel analyse og logoterapi”. Frankl’s meningspsykologi kaldes også den tredje Wienerskole.

Med udtrykket eksistentiel analyse menes der IKKE analyse af eksistensen, men i stedet ”analyse med henblik på eksistensen”. Eksistensen lader sig ikke analysere.

”Logos” står her for menneskets menneskelighed, meningen med det at være menneske og mod menneskets søgen efter mening.

Viktor Frankl, har i sine mange værker skrevet om at finde meningen med livet, og at menneskets primære drivkraft er en søgen efter en mening med livet.

Frankl var den første, som også satte fokus på de mennesker, der var raske og at forebygge, at de blev syge, frustrerede eller desperate. Der er massiv empirisk validitet for, at Frankl’s meningskoncept som metode og disciplin virker.

Center for Meaning - Viktor Frankl - Find mening i livet

Professor Viktor Emil Frankl (1905 – 1997)

Østrisk professor i neurologi og psykiatri

Udviklede det originale meningskoncept: “Eksistentiel analyse og logoterapi”