Tendenser skubber til stigende meningskriser og meningssygdomme

Vi lever på mange måder i et materielt overflodssamfund, og alligevel stiger raten af mennesker, som lider af fysisk og især mentale sygdomme, hvor særligt stress og angst er fremtrædende.

Center for Meaning - Find mening i livet

Mere og mere forskning kommer frem og peger på sammenhængen mellem følelsen af meningsløshed og fysiske og mentale sygdomme. Det er hvad der kaldes for meningskriser, og vi kan ligefrem tale om meningssygdomme.

At der er et stærkt stigende behov for at sætte fokus på mening som en arbejdskultur, livs- og ledelsesstil understreges af nogle generelle udviklingstendenser.

  • Den teknologiske og digitale udvikling

Udviklingen stiller store krav til det enkelte individ og virksomheden om at være fleksibel og forandringsparat, hvilket kan føles som en trussel, skabe følelser af meningsløshed og rejse spørgsmålet: “Hvem er jeg? og ”Hvad er meningen med mit liv?”

  • Global sundhed

Over hele verden er mentale diagnoser som stress og depression stigende og generelt bliver folkesundheden ikke bedre. Desuden står menneskeheden over for globale udfordringer som store klimaændringer, udtømning af naturressourcer, regionale konflikter, international terrorisme, voldshandlinger, sult og migration.

En turbulente verden og vores stigende opmærksomhed på den synes at have en udfordrende effekt på mange mennesker på et dybere personligt niveau. Det leder mange til aktivt at søge efter mere mening i deres liv.

  • Arbejde som identitet

I dag er arbejde for mange mennesker stadig et middel til at tjene penge, etablere status og opnå ekstern anerkendelse. Folk bruger mange timer på deres arbejdsplads og mange timer på at tænke på deres arbejde.

  • Længere tid på arbejdsmarkedet

Den demografiske udvikling betyder at vi er nødt til at blive længere på arbejdsmarkedet, og pensionsalderen bliver højere og højere. Det lægger pres på kravet om at meningen med folks arbejde matcher deres hverdagsliv og livsmål.

  • Dagens værdier er i transition

Flere og flere mennesker er ikke i stand til at finde mening ved blindt at følge traditionelle værdier. De afviser universelle meninger. Hvis du afviser traditionelle værdier, er du nødt til at erstatte dem med personlige meninger ellers vil kaos være resultatet. Konsekvenserne af uansvarlig skabte meninger kan være neuroser, depressioner, og selvmord.

Disse trends resulterer i at flere og flere mennesker stiller sig selv spørgsmålet:

Er mit liv og mit arbejde meningsfuldt?

   Facebook                  Linkedin                 Mail